محمد علی الحکیم روز شنبه در نشست فوق العاده وزیران خارجه اتحادیه عرب در خصوص حمله ترکیه به شمال سوریه، طی سخنانی تصریح کرد که حمله ترکیه به شمال شرق سوریه، بحران های انسانی در این کشور و رنج های مردم سوریه را افزایش می دهد، توان  تروریست ها را برای  سازماندهی دوباره  بالا می برد.  وی افزو...

محمد علی الحکیم روز شنبه در نشست فوق العاده وزیران خارجه اتحادیه عرب در خصوص حمله ترکیه به شمال سوریه، طی سخنانی تصریح کرد که حمله ترکیه به شمال شرق سوریه، بحران های انسانی در این کشور و رنج های مردم سوریه را افزایش می دهد، توان  تروریست ها را برای  سازماندهی دوباره  بالا می برد. 

وی افزود: این اقدام همچنین تلاش های جامعه بین الملل برای مبارزه با سازمان های تروریستی بویژه داعش را که خطری برای کشورهای  منطقه و جهان  است و صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد، تضعیف خواهد کرد.