وی در مصاحبه ای که روز شنبه تلویزیون مرکزی چین از او منتشر کرده است، خاطر نشان کرد که آمریکا برای تامین منافع خود در این منطقه حضور یافته و بهای آن ناامنی بیشتر و فقر فراگیرتر برای خاورمیانه...

وی در مصاحبه ای که روز شنبه تلویزیون مرکزی چین از او منتشر کرده است، خاطر نشان کرد که آمریکا برای تامین منافع خود در این منطقه حضور یافته و بهای آن ناامنی بیشتر و فقر فراگیرتر برای خاورمیانه است.

وزیر خارجه چین گفت که کشورها بجای اتخاذ رویکردهای نظامی باید به دنبال همکاری در خاورمیانه بر اساس منافع متقابل باشند.

وانگ یی در بخش دیگری از این مصاحبه به کره شمالی و اختلافات این کشور با آمریکا اشاره کرد و گفت که عاری سازی شبه جزیره کره از تسلیحات هسته ای فقط از طریق گفت و گو باید تحقق یابد.

این مقام چین درمورد تحولات اقلیمی نیز گفت که چین یک کشور در حال رشد است و طبق مسوولیت هایی که دارای برای مقابله با چالش های اقلیمی تلاش می کند و تدابیر موثری اتخاذ کرده است.

وی به محدودیت های آمریکا درخصوص سفرهای ورودی و خروجی بین چین و آمریکا پس از شیوع کرونا اشاره و آن را اقدامی محکوم دانست و گفت که آمریکا باید توصیه های سازمان بهداشت جهانی و دیگر نهادهای ذی ربط را اجرا کند و نباید به دلخواه چنین محدودیت هایی در نظر گیرد.

وانگ یی از تلاش های چین برای جلوگیری از گسترش کرونا یاد کرد و آن را برای جهان نیز مهم دانست و گفت که با اقداماتی سرسختانه از شیوع ویروس در کشورهای دیگر به طور موثری جلوگیری شده است.