به گزارش سازمان بیمه سلامت،  کوروش فرزین روز یکشنبه درباره پوشش اجباری بیمه سلامت افزود: اتفاقی که از ابتدای طرح تحول سلامت مبنی بر استفاده صحیح از یارانه دولت برای محرومان قرار بود انجام شود...

به گزارش سازمان بیمه سلامت،  کوروش فرزین روز یکشنبه درباره پوشش اجباری بیمه سلامت افزود: اتفاقی که از ابتدای طرح تحول سلامت مبنی بر استفاده صحیح از یارانه دولت برای محرومان قرار بود انجام شود با اجرای پوشش اجباری بیمه سلامت و ارزیابی وسع آغاز شد. کسانی که فاقد پوشش بیمه ای هستند می توانند از طریق سایت سازمان بیمه سلامت برای پوشش بیمه ای اقدام کنند؛ در این سایت، فرد وارد صفحه ای می شود که اگر توانایی پرداخت حق بیمه را داشته باشد به صفحه پرداخت هدایت می شود و در غیر این صورت به صفحه ای برای ثبت اطلاعات خانوار هدایت می شود تا پس از آن، استعلام ارزیابی وسع برای وزارت رفاه ارسال شود.

فرزین ادامه داد: پروژه های الکترونیکی مثل نسخه الکترونیکی و رسیدگی الکترونیکی به استاد بستری در کشور در حال پیش رفت است و بیمارستان ها همکاری خوبی در این زمینه دارند.

معاون سازمان بیمه سلامت گفت: نظام ارجاع الکترونیکی نیز برای جمعیت بیمه شدگان روستایی در حال حاضر بسیار اهمیت دارد و اگر دفاتر خدمات روستایی به دو تیپ تبدیل شود، باید نظام ارجاع الکترونیکی در روستاها نیز اجرایی شود.

وی درباره بیمه شدگان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز اظهار داشت: فقط خدمات بیمه پایه با رعایت نظام ارجاع به این بیمه شدگان ارائه می شود و بیمه مکمل آنها اعمال نمی شود. البته این بیمه شدگان تمام خدمات بیمه پایه را در مراکز طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت می توانند دریافت کنند.