سه کشتی روسی ناوشکن آمریکایی پورتر را که وارد دریای سیاه شد کنترل می کنند
© Photo / Public domain

سه کشتی روسی ناوشکن آمریکایی پورتر را که وارد دریای سیاه شد کنترل می کنند.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد، سه کشتی روسی ناوشکن آمریکایی پورتر را که وارد دریای سیاه شد را کنترل می کنند.
مرکز مدیریت دفاع ملی فدراسیون روسیه گفت: ناوگان دریای سیاه، ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده پورتر که در 12 اکتبر وارد دریای سیاه شد را اسکورت کرد.
ناوگان آمریکایی پس از آنکه در قسمت جنوبی دریای سیاه در 12 اکتبر وارد آن شد، توسط ناوگان روسیه اسکورت شد.

کنترل مستقیم بر عملکرد کشتی های نیروی دریایی ایالات متحده در دریای سیاه توسط ناوچه دریاسالار اسن و کشتی های موشکی کوچک ویشی والوچک و آرخاوا-زویوا انجام می شود.