خبرورزشی - خبرورزشی- سرمربی محروم پرسپولیس برخلاف بازی های قبلی ( شکست یا پیروزی) تصمیم به سکوت گرفته بود. یحیی گل محمدی خوب می دانست شکست مقابل سپاهان به معنای خداحافظی با قهرمانی ل...

خبرورزشی -

خبرورزشی- سرمربی محروم پرسپولیس برخلاف بازی های قبلی ( شکست یا پیروزی) تصمیم به سکوت گرفته بود. یحیی گل محمدی خوب می دانست شکست مقابل سپاهان به معنای خداحافظی با قهرمانی لیگ بیست و یکم است اما حرفی هم نداشت بزند.

بازیکنان مغموم پرسپولیس ساکت و سرخورده در رختکن سیرجان نشسته بودند که یحیی گل محمدی وارد شد اما نه به کسی نگاه کرد و نه حرفی زد! سرمربی پرسپولیس کاملا شوکه شده بود و شنیدیم چای و آب یخ تعارفی تدارکات تیم را هم قبول نکرد و فقط گوشه ای نشست و به فکر فرو رفت.

ظاهرا به قدری یحیی گل محمدی درخودش فرورفته بود که تا رسیدن به فرودگاه هیچ کسی به خودش جرأت نداد با سرمربی شکست خورده پرسپولیس هم کلام شود و...!