دونالد ترامپ عصر شنبه در نشست خبری روزانه خود درباره شیوع کرونا در آمریکا این ادعا را مطرح کرد. خبر در حال تکمیل است

دونالد ترامپ عصر شنبه در نشست خبری روزانه خود درباره شیوع کرونا در آمریکا این ادعا را مطرح کرد.

خبر در حال تکمیل است