فرهاد دلق پوش روز  شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از اول مهرماه سال گذشته تاکنون در قالب سال مالی ۹۹ بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش های تولیدی استان تزری...

فرهاد دلق پوش روز  شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از اول مهرماه سال گذشته تاکنون در قالب سال مالی ۹۹ بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش های تولیدی استان تزریق شد که منجر به اشتغال مستقیم برای ۹۳۲ نفر گردید.

وی اظهار کرد: طی این مدت حدود ۳۳۰ پرونده واحد تولیدی برای دریافت یکهزار و ۲۷۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به بانک معرفی شده بودند کهاز این تعداد ۳۱۹ واحد تولیدی موفق به دریافت تسهیلات شدند و مابقی پرونده ها نیز نزد بانک ها در حال رسیدگی است.

رئیس سازمان صمت گیلان بخشی از این تسهیلات را مربوط به اعتبارات مستقیم بانک ها عنوان کرد و گفت: از مجموع یکهزار و ۲۲۲ میلیارد تومان تسهیلات یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید و مابقی از محل اعتبارات درونی بانک ها پرداخت شده است.

دلق پوش به مشکلات این واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشاره و عمده ترین مشکلات واحدهای تولیدی را مواردی همچون کمبود اراضی صنعتی و گردش مالی و تامین مواد اولیه و بعضا تامین قطعات ماشین آلات کارخانجات بدلیل مشکلات ناشی از تحریم ها عنوان کرد.

وی همچنین به جایگاه استان گیلان در پرداخت تسهیلات رونق تولید اشاره کرد و افزود: در حال حاضر گیلان رتبه هفتم در تعداد پرداختی ها و رتبه یازدهم در مبلغ پرداختی ها را میان استان های کشور دارد.

از همان اوایل سال های استقرار دولت  کارگروه‌های همچون رفع موانع تولید، گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی تسهیلات رونق تولید راه اندازی شد که در همین راستا در سال گذشته ۴۵۰ واحد تولیدی راکد و نیمه فعال به چرخه تولید بازگشته‌اند،بازگشت بیش از ۳۰۰ واحد راکد و نیمه فعال به چرخه تولید در سال‌جاری هدفگذاری شده و مقدمات برای تحقق آن هم انجام گرفته است.

هم اکنون حدود سه هزار واحد صنعتی در گیلان فعال است که در ۳۳ ناحیه و شهرک صنعتی و خارج از آن مشغول به تولید هستند.