[unable to retrieve full-text content]تهران – ایرنا – همزمان با تجاوز ترکیه به شمال و شمال شرق سوریه، هیاتی از کردهای این کشور با "سامح شکری" وزیر خارجه مصر دیدار و گفت و گو کرد.

[unable to retrieve full-text content]تهران – ایرنا – همزمان با تجاوز ترکیه به شمال و شمال شرق سوریه، هیاتی از کردهای این کشور با "سامح شکری" وزیر خارجه مصر دیدار و گفت و گو کرد.