شهرام سپهرنیا افزود: هوای شهرهای زنجان با شاخص ۲۳، اردبیل ۲۶، سنندج ۲۶، اشتهارد ۲۹، کرمانشاه ۳۲، بیرجند ۳۵، بندرعباس ۳۶، قم ۴۱ و ایلام ۴۷ در شرایط پاک هستند. وی اظهارد...

شهرام سپهرنیا افزود: هوای شهرهای زنجان با شاخص ۲۳، اردبیل ۲۶، سنندج ۲۶، اشتهارد ۲۹، کرمانشاه ۳۲، بیرجند ۳۵، بندرعباس ۳۶، قم ۴۱ و ایلام ۴۷ در شرایط پاک هستند.

وی اظهارداشت: همچنین هوای شهرهای تبریز با شاخص ۵۳، شیراز ۵۳، ارومیه ۵۴، سمنان ۵۵، تهران ۵۸، قزوین ۵۸، ھمدان ۶۲، خرم‌آباد ۶۳، مشهد ۶۷، اھواز ۷۰، اراک ۸۱، بوشهر ۸۵ ، اصفهان ۹۲ و زابل ۹۳ قابل قبول است.