به گزارش روز شنبه ایرنا، برخی رسانه‌ها در حالی سناریوهای مرتبط با افزایش قیمت ارز را مطرح می کنند که فشار اقتصادی گسترده ای از طرف آمریکا برای آشفته کردن شرایط اقتصادی و به هم ریختن بازار ارز...

به گزارش روز شنبه ایرنا، برخی رسانه‌ها در حالی سناریوهای مرتبط با افزایش قیمت ارز را مطرح می کنند که فشار اقتصادی گسترده ای از طرف آمریکا برای آشفته کردن شرایط اقتصادی و به هم ریختن بازار ارز وارد می‌شود.

براین اساس، یک خبرگزاری در گزارشی که در آن  به موضوع انتشار اوراق سلف نفتی پرداخته شده، از قیمت۳۰ هزار تومان و۵۰ هزار تومان برای دلار سخن می گوید.

در واقع، این رسانه که ادعای تحلیل کارشناسی برای طرح فروش اوراق سلف نفتی دارد، با این نرخ گذاری علیرغم نظر رییس کل بانک مرکزی که همین پنجشنبه اظهار کرد «نرخ فعلی ارز واقعی نیست و بخش زیادی از آن ناشی از جو روانی و فضای هیجانی است» تلاش کرده است بر طبل افزایش قیمت دلار بکوبد و افکار عمومی را به این سمت متمایل کند.

 این خبرگزاری در حالی فروش اوراق سلف نفتی را به عملیات بازار باز ربط داده است که فروش این اوراق مانند فروش هر کالایی توسط دولت باعث ایجاد درآمد برایش می شود و اثری بر بازار بین بانکی و عملیات بازار باز ندارد.

تخمین این ارقام و ترویج ذهنیت افزایش قیمت دلار تا ۵۰ هزار تومان چیزی جز تقویت سیاست اعمال فشار آمریکایی نیست که همراستا و همداستان با آن در یک رسانه داخلی اتفاق افتاده است.