در این همایش که با حضور جمعی از علمای دو مذهب اسلامی و دیگر اقشار مردم برگزار شد امام جمعه سابق نیشابور در سخنانی گفت: کعبه، به عنوان یکی از مکان‌های حرام در دین اسلام، حرم امن و به مثابه ساز...

در این همایش که با حضور جمعی از علمای دو مذهب اسلامی و دیگر اقشار مردم برگزار شد امام جمعه سابق نیشابور در سخنانی گفت: کعبه، به عنوان یکی از مکان‌های حرام در دین اسلام، حرم امن و به مثابه سازمان ملل متحد جهان اسلام است و هر که در آن وارد شد باید در امنیت باشد.

حجت اسلام اسماعیل مقری موذن اظهار داشت: کعبه حرم امن الهی است اما چرا مردم یمن حق ندارند در این مکان، حرف خود را بزنند؟ و حال آنکه اگر به حکم خدا، کعبه سرزمین امن است، باید مردم یمن بتوانند حرف خود را در این حرم، مطرح کنند.

وی گفت: چرا سوریه نباید بتواند در مکه و در حضور مسلمانان حرفش را بزند، امام حسین(ع) برای در امان ماندن از دشمن، به کعبه آمد اما حرم را ناامن کردند و آن امام همام، آن مکان را ترک کرد، امروز هم یکی از خیانت ها به جهان اسلام همین است.

حجت الاسلام مقری موذن با بیان اینکه پیامبر اسلام(ص) محور وحدت است، افزود: رسول خدا(ص) به عنوان بزرگ ترین معیار و مقیاس وحدت است و قرآن می فرماید که باید از پیامبر(ص) اطاعت کنیم زیرا اطاعت از او، اطاعت از خداوند  است.

وی گفت: قرآن می فرماید که یکی از توطئه های دشمن این بود که به هر وسیله مردم را از اطراف پیامبر دور کنند، اما به فرموده این کتاب آسمانی، این امر به موفقیت نمی رسد.

امام جمعه سابق نیشابور تاکید کرد: وحدت شیعه و سنی، تاکتیک نیست، حرف امروز و فردا نیست بلکه یک حکم و تکلیف الهی و قرآنی است.

به گزارش ایرنا، این همایش در مسجد حنفیه، مسجد مردم اهل سنت بجنورد برگزار شد.

۱۰ درصد از جمعیت ۸۶۳ هزار نفری خراسان شمالی را ترکمنان اهل تسنن تشکیل می دهند که در شهرستان های بجنورد، راز و جرگلان و مانه و سملقان سکونت دارند.