[unable to retrieve full-text content]تهران - ایرنا - مقام‌های استرالیایی به هزاران گردشگر دستور دادند تا ظرف کمتر از ۴۸ ساعت و پیش از آمدن موج جدید گرما مناطقی را که احتمال گسترش آتش‌سوزی‌ها به آنها وجود دارد، ترک کنند.

[unable to retrieve full-text content]تهران - ایرنا - مقام‌های استرالیایی به هزاران گردشگر دستور دادند تا ظرف کمتر از ۴۸ ساعت و پیش از آمدن موج جدید گرما مناطقی را که احتمال گسترش آتش‌سوزی‌ها به آنها وجود دارد، ترک کنند.