به گزارش معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، صنعت اتانول و خمیرمایه یکی از صنایع مادر در حوزه زیست‌فناوری است؛ صنعتی که در ایران جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و با وجود ظرفیت‌های خوبی که دارد...

به گزارش معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، صنعت اتانول و خمیرمایه یکی از صنایع مادر در حوزه زیست‌فناوری است؛ صنعتی که در ایران جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و با وجود ظرفیت‌های خوبی که دارد هنوز یکی از حلقه‌های مفقوده این عرصه کاربردی است.

واحدهای صنعتی تولید اتانول و خمیرمایه، به عنوان صنایع مادر بیوتکنولوژی، ورود کشور به عرصه تولید انبوهی از محصولات مفید را تضمین می کنند.صنایع تولید اتانول زیستی نیاز استراتژیک کشور و درگاه ورود به عرصه بیوتکنولوژی صنعتی است.

هم اکنون در این صنعت، فرآیندهای تخمیر محصولات کشاورزی (به ویژه ملاس نیشکر) به طور ناقص طی می‌شود و حجم انبوهی از مواد نیمه فرآیند شده، با عنوان پسماند و پساب بوجود می‌آورد و مجموعه‌ای از مشکلات محیط زیستی و اقتصادی را بر جای می‌گذارد. از میان برداشتن موانع اقتصادی و محیط زیستی بر سر راه توسعه صنایع تخمیری و تولید اتانول و خمیر مایه بسیار با اهمیت است.

بر همین مبنا ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری رویداد «نیازهای فناورانه صنایع تخمیری» را ۲۱ اسفندماه امسال به میزبانی صندوق نوآوری وشکوفایی برگزار می‌کند.

همه پژوهشگران، فناوران و صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در این طرح مشارکت کنند و طرح‌های خود را تا ۱۱ اسفندماه امسال به کارگروه محیط زیست ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال کنند.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی http://biodc.isti.ir/ مراجعه کنند.