رییس جمهوری عراق روز سه‌شنبه در کاخ ریاست جمهوری «سلام» عدنان الزرفی را مامور تشکیل دولت انتقالی عراق کرد.به گزارش المعلومه، سالم در مصاحبه تلویزیونی گفت: ما در رابطه با تخل...

رییس جمهوری عراق روز سه‌شنبه در کاخ ریاست جمهوری «سلام» عدنان الزرفی را مامور تشکیل دولت انتقالی عراق کرد.
به گزارش المعلومه، سالم در مصاحبه تلویزیونی گفت: ما در رابطه با تخلفات رییس جمهوری، شکایتی به دادگاه فدرال ارسال کرده‌ایم، به ویژه که این نخستین بار نیست که وی قانون اساسی را نقض و به فراکسیون اکثریت مجلس بی توجهی می‌کند.
وی افزود: رییس جمهوری برای تشکیل دولت یک گزینه بحث برانگیز تعیین کرد و این نقض قانون اساسی است.
این عضو فراکسیون صادقون اظهار داشت که رییس جمهوری هم قانون اساسی را دور زده و هم به بزرگترین فراکسیون پارلمان پشت کرده است.
گروه‌های سیاسی شیعه پارلمان مخالف جدی الزرفی و تشکیل دولت انتقالی توسط وی هستند.
مخالفت شدید جناح‌های شیعه پارلمان و گروه‌های مقاومت از همان نخستین ساعت مامور شدن الزرفی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
سه ائتلاف (الفتح، دولت قانون و جریان ملی حکمت) از پنج ائتلاف شیعه پارلمان مخالف نخست وزیری الزرفی هستند.