ایرنا - جیرفت - هفتمین نمایشگاه استانی کتاب جنوب کرمان با حضور ۲۷۲ ناشر و ۳۸ هزار و ۵۶۰ عنوان کتاب تا ۱۶ آذر‍ماه سال جاری در حسینیه شهدای جیرفت برپا خ...

ایرنا - جیرفت - هفتمین نمایشگاه استانی کتاب جنوب کرمان با حضور ۲۷۲ ناشر و ۳۸ هزار و ۵۶۰ عنوان کتاب تا ۱۶ آذر‍ماه سال جاری در حسینیه شهدای جیرفت برپا خواهد بود.