به گزارش ایرنا رقابت‌های لیگ برتر وزنه برداری کشور در رده سنی جوانان روز پنجشنبه با حضور چهار تیم عقاب نیروی هوایی، نیرو...

به گزارش ایرنا رقابت‌های لیگ برتر وزنه برداری کشور در رده سنی جوانان روز پنجشنبه با حضور چهار تیم عقاب نیروی هوایی، نیروی زمینی، مناطق نفتخیز جنوب و مس رفسنجان در اهواز آغاز شد.

در دسته ۵۵ کیلوگرم این رقابت ها حسین رضوی از باشگاه عقاب با رکورد ۸۵ کیلوگرم یکضرب، ۱۰۶ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۱۹۱ کیلوگرم اول شد.

همچنین حسین سعیدی از باشگاه عقاب با رکورد ۸۴ کیلوگرم یکضرب، ۱۰۵ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۱۸۹ کیلوگرم دوم و متین محمدی از باشگاه مس رفسنجان با رکورد ۷۸ کیلوگرم یکضرب، ۱۰۱ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۱۷۹ کیلوگرم سوم شد.

در دسته ۶۱ کیلوگرم سالار مرادی از باشگاه عقاب با رکورد ۹۷ کیلوگرم یکضرب، ۱۲۸ کیلوگرم دوضرب و مجموع  ۲۲۵ کیلوگرم اول شد.

همچنین حسین رسمتی از باشگاه نیروی زمینی با رکورد ۱۰۶ کیلوگرم یکضرب، ۱۱۳ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۲۱۹ کیلوگرم دوم و نیما امینی پور از باشگاه مناطق نفتخیز جنوب با رکورد ۹۶ کیلوگرم یکضرب، ۱۱۹ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۲۱۵ کیلوگرم سوم شدند.

در دسته ۶۷ کیلوگرم این پیکارها حسین نجفی از باشگاه عقاب با رکورد ۱۲۰ کیلوگرم یکضرب، ۱۵۰ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۲۷۰ کیلوگرم اول شد.

همچنین امیرحسین حسین‌زاده از باشگاه مناطق نفتخیز جنوب با رکورد ۱۰۵ کیلوگرم یکضرب، ۱۳۵ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۲۴۰ کیلوگرم دوم و امیر اسماعیلی از باشگاه مس رفسنجان با رکورد ۹۵ کیلوگرم یکضرب، ۱۱۵ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۲۱۰ کیلوگرم مقام سوم را کسب کرد.

در دسته ۷۳ کیلوگرم عبدالله بیرانوند از باشگاه مس رفسنجان با رکورد ۱۳۴ کیلوگرم یکضرب، ۱۵۶ کیلوگرم دوضرب و مجموع  ۲۹۰ کیلوگرم مقام اول را کسب کرد.

همچنین سپنتا حاکم زاده از باشگاه نیروی زمینی با رکورد ۱۲۲ کیلوگرم یکضرب، ۱۵۵ کیلوگرم دوضرب   و مجموع  ۲۷۷ کیلوگرم دوم و محمدجواد احمدی‌پور از باشگاه مس رفسنجان با رکورد ۱۱۲ کیلوگرم یکضرب، ۱۳۹ کیلوگرم دوضرب و مجموع  ۲۵۱ کیلوگرم سوم شد.

در دسته ۸۱ کیلوگرم سیدداوود موسوی از باشگاه عقاب با رکورد ۱۲۸ کیلوگرم یکضرب، ۱۵۲ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۲۸۰ کیلوگرم اول شد.

همچنین صاحب بدیعی از باشگاه مناطق نفتخیز جنوب با رکورد ۱۲۵ کیلوگرم یکضرب، ۱۴۱ کیلوگرم دوضرب و مجموع  ۲۶۶ کیلوگرم دوم شد. دیگر شرکت کنندگان به حدنصاب لازم نرسیدند.

در دسته ۸۹ کیلوگرم محمدمهدی حیاتی از باشگاه عقاب با رکورد  ۱۵۰ کیلوگرم یکضرب، ۱۷۰ کیلوگرم دوضرب و مجموع  ۳۲۰ کیلوگرم مقام اول را کسب کرد.

همچنین علی کشتکار از باشگاه مس رفسنجان با رکورد ۱۳۹ کیلوگرم یکضرب، ۱۷۱ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۳۱۰ کیلوگرم دوم و اسمائیل رضاتبار از باشگاه مس رفسنجان با رکورد ۱۳۵ کیلوگرم یکضرب، ۱۶۵ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۳۰۰ کیلوگرم سوم شدند.

رقابت های لیگ برتر وزنه برداری جوانان کشور ۲۵ و ۲۶ دی ماه در اهواز در حال برگزاری است.