به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دقایقی پیش به مناسبت ۳۱ مرداد روز صنعت دفاعی آغاز شد. تکمیل می شود...

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دقایقی پیش به مناسبت ۳۱ مرداد روز صنعت دفاعی آغاز شد.

تکمیل می شود...