به گزارش دانشگاه آزاد اسلامی، نخستین عمل جراحی پیوند عضو در دانشگاه آزاد اسلامی، توسط متخصصان و اعضای هیات علمی دانشگاه صبح امروز (جمعه چهارم مهرماه) در بیمارستان فرهیختگان انجام شد. ا...

به گزارش دانشگاه آزاد اسلامی، نخستین عمل جراحی پیوند عضو در دانشگاه آزاد اسلامی، توسط متخصصان و اعضای هیات علمی دانشگاه صبح امروز (جمعه چهارم مهرماه) در بیمارستان فرهیختگان انجام شد.

این پیوند کلیه توسط فلوشیپ پیوند کلیه و رئیس بیمارستان فرهیختگان به همراه تیم جراحی فلوشیپ پیوند کلیه و فلوشیپ اندریولوژی که همگی آنها اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی هستند، با همراهی دکتر فرهاد صفری (متخصص بیهوشی) و علیرضا مرادی و کارشناسان فنی اتاق عمل و بیهوشی با موفقیت انجام شد.

بخش پیوند کلیه بیمارستان فرهیختگان نخستین بخش پیوند دانشگاه آزاد اسلامی در کشور است و طبق جدیدترین استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی و تجهیز و همچنین مجوز بهره برداری آن توسط وزات بهداشت در تابستان ۱۳۹۹ صادر شده است.

این بخش از بیمارستان فرهیختگان با رعایت استانداردها و الزامات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مرکز مدیریت پیوند و مدیریت بیماری های خاص، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، بنیاد بیماری های خاص و تحت نظارت معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از مهر ۱۳۹۹ به صورت رسمی آغاز به پذیرش و بستری بیماران کاندید پیوند کلیه کرده است.

مسئولان بیمارستان فرهیختگان درصدد راه‌اندازی و بهره‌برداری از بخش های پیوند مغزاستخوان و بخش پزشکی بازساختی و سلول درمانی هستند تا مطابق برنامه های توسعه خدمات درمانی و آموزشی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، به قطب ارائه خدمات فوق تخصصی آموزشی و درمانی در کشور تبدیل شود.