بجنورد - ایرنا - نخستین پرواز رسمی شرکت هواپیمایی ایران‌ایر (هما) در مسیر تهران‌–‌بجنورد روز شنبه در فرودگاه بجنورد انجام شد. (عکاس: وحید خادمی)

بجنورد - ایرنا - نخستین پرواز رسمی شرکت هواپیمایی ایران‌ایر (هما) در مسیر تهران‌–‌بجنورد روز شنبه در فرودگاه بجنورد انجام شد. (عکاس: وحید خادمی)