این کتاب در سال ۱۳۸۰ توسط سازمان چاپ و انتشارات در ۶۳ صفحه به چاپ رسیده است. کتاب نام‌های ایرانی با شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و به قیمت هر جلد۳۰ هزار ریال در بازار موجود است. موضوع این...

این کتاب در سال ۱۳۸۰ توسط سازمان چاپ و انتشارات در ۶۳ صفحه به چاپ رسیده است.

کتاب نام‌های ایرانی با شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و به قیمت هر جلد۳۰ هزار ریال در بازار موجود است.

موضوع این کتاب به قلم و با پژوهش استاد گرانمایه پرفسور سید محمود حسابی گنجینه‌ای از نام‌های اصیل ایرانی است که برای نخستین بار در چاپخانه علمی منتشر شد.

این نام‌نامه فارسی با توضیحات مشروح در خصوص ریشه و معانی اسامی ایرانی تدوین شده که براساس پژوهش علمی دقیقی است و پیش از آن نظیرش را نمی‌توان یافت.

استاد خود از بنیانگذاران و اعضای اصلی فرهنگستان ایران بود و می‌توان گفت که انتشار این کتاب نه تنها در آن روزگار بلکه امروز نیز به دلیل محتوای پیراسته و منحصربه‌فرد نزد جامعه فرهنگی کشور از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار است.

تا پیش از سال ۱۳۱۹ کتابی در مورد نام‌های ایرانی منتشر نشده بود و اگر پیش از تاریخ یاد شده نیز کتابی به زبان فارسی درباره نام‌گذاری تالیف شده باشد بی‌تردید مجموعه کامل از نام‌های خالص ایرانی نبوده است.

نخستین نکته مهم در این اثر فرهنگی چنانچه خوانندگان اهل فن بر آن واقف هستند، اصالت ایرانی نام‌ها است و در میان آن‌ها هیچ نامی را نمی‌توان یافت که حتی هم ریشه یا حتی برگرفته از واژه بیگانه باشد.

در بخشی از این کتاب آمده است: از ویژگی این کتاب ارایه معانی بسیاری از نام‌های بسیار کهن ایرانی در برابر هر نام و رسم‌الخط نام‌ها است که کم و بیش همه آن‌ها به دقت اعراب‌گذاری شده‌اند تا خواندن اسامی به سهولت و درستی برای خواننده ممکن شود.

با توجه به این که استاد پرفسور حسابی افزون بر تسلط به ادبیات فارسی به چهار زبان عربی، انگلیس، فرانسه و آلمانی اشراف کامل داشت می‌توان به این نکته پی‌ برد که از چه رو تالیف حاضر تا این اندازه پیراسته، دقیق و محققانه است.

نگارنده این کتاب در ۲ بخش نام دختران و پسران بر اساس حروف الفبا اسامی را با معنای آن‌ها برای علاقه‌مندان معرفی کرده است.

پروفسور حسابی در ۱۲ شهریور ماه سال ۱۳۷۱ در بیمارستان دانشگاه ژنو بر اثر عارضه قلبی بدرود حیات گفت.

مقبره پروفسور حسابی در شهر تفرش از توابع استان مرکزی واقع است.

۶۹۹۱/۶۰۱۳/