خبرورزشی -حسین عسگری در خصوص نامه‌ای که گفته می‌شود توسط داوران برای ورود  VAR به رئیس‌جمهور نوشته شده است اظهار داشت: اگر کسی متن این نامه را درست بخواند از اول تا آخر آن کذب محض و جعلی...

خبرورزشی -

حسین عسگری در خصوص نامه‌ای که گفته می‌شود توسط داوران برای ورود  VAR به رئیس‌جمهور نوشته شده است اظهار داشت: اگر کسی متن این نامه را درست بخواند از اول تا آخر آن کذب محض و جعلی است. متأسفانه افشاریان در حال عوام‌فریبی است و با این کارها فرار رو به جلو می‌کند.در هفته‌ای که ۴ مسابقه‌اش با اشتباهات داوری نتایج تغییر کرده هجمه با این نامه به سمت دیگری برده شده است.

وی افزود: واقعا نمی دانم چه بگویم ولی آیا رئیس‌جمهور آنقدر فرصت دارد که سراغ VAR و ورود آن برود؟ رئیس‌جمهور کشور مشغله‌های سیاسی و داخلی بسیار زیادی دارد اما با یک نامه ساختگی می‌خواهند فضا را به سمت و سویی ببرند که اشتباهات داوری در هفته گذشته به چشم نیاید.