به گزارش روز چهارشنبه سازمان سنجش آموزش کشور، بنابر اعلام معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش مقرر شد میزان پوشش کتاب های درسی آزمون ورودی دوره کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای در آزمون ورودی...

به گزارش روز چهارشنبه سازمان سنجش آموزش کشور، بنابر اعلام معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش مقرر شد میزان پوشش کتاب های درسی آزمون ورودی دوره کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای در آزمون ورودی سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل اعمال شود:

الف ـ دروس پایه دهم و یازدهم به طور کامل مورد آزمون قرار می گیرد.

ب ـ دروس پایه فنی، شایستگی های غیرفنی و شایستگی های فنی پایه دوازدهم، طراحی پرسش های آزمون کاردانی بر اساس محتوای کتب از پودمان های یک، دو و سه که آموزش آنها قطعی شده است، انجام می پذیرد.

ج ـ کتاب های دروس عمومی (عربی۳، دینی ۳ و فارسی ۳) و دروس اختصاصی دو رشته نقشه کشی معماری و گرافیک نیز در طراحی سؤالات، توزیع و توزین ۸۰ درصد محتوای اولیه دروس، مبنا قرار می گیرد.

آزمون کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای روز جمعه ۱۴ شهریورماه برگزار می شود.