به گزارش سینماپرس، فریبرز معجزاتی تهیه کنندگی و کارگردان مستند «مهار اجزای غیر سازه ای» درباره این مستند گفت: «مهار اجزای غیر سازه ای» مستندی است که به موضوع ۶ آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله پرداخته...

به گزارش سینماپرس، فریبرز معجزاتی تهیه کنندگی و کارگردان مستند «مهار اجزای غیر سازه ای» درباره این مستند گفت: «مهار اجزای غیر سازه ای» مستندی است که به موضوع ۶ آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله پرداخته و بر ساخت عناصر غیر سازه ای نظیر دیوارها، راه پله و جان پناه ها تاکید دارد.

وی افزود: لزوم تدوین و ابلاغ این پیوست بعد از زلزله کرمانشاه قوت گرفت، زلزله ای که در آن سازه ها مستحکم بودند و تخریب دیوارها خسارت جانی و مالی بر جای گذاشت. بر همین اساس دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی _ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز تحقیقات و آزمایشات گسترده ای را انجام دادند که منجر به تدوین پیوست ۶ و جزئیات اجرایی آن شد. پیوستی که ابلاغ و اجرای آن الزامی شد اما متاسفانه با اجرای ناصحیح آن در کل کشور امکان دارد ساختمان ها نه تنها از تخریب دیوارها و راه پله ها در زمان زلزله در امان نباشند، چه بسا سازه ها نیز دچار آسیب های جدی گردند.

این تهیه کننده و کارگردان تصریح کرد: «مهار اجزای غیر سازه ای» بر اجرای صحیح  مفاد پیوست ۶ آیین نامه ۲۸۰۰ تاکید دارد و ۲۵ و ۲۶ مرداد در دو قسمت حدود ۴۰ دقیقه ای پخش خواهد شد.

«مهار اجزای غیر سازه‌ای» کاری از شبکه مستند سیماست که امشب و فرداشب  ساعت ۱۹ از این شبکه پخش می شود  و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۵ خواهد بود.