به گزارش ایرنا ، رضوان صادقی روز شنبه در جلسه شورای ترافیک خلخال با توصیه به شهرداری جهت پرهیز از انجام هرگونه طرح‌ه...

به گزارش ایرنا ، رضوان صادقی روز شنبه در جلسه شورای ترافیک خلخال با توصیه به شهرداری جهت پرهیز از انجام هرگونه طرح‌های ترافیکی خارج از طرح جامع و قبل از دریافت مصوبه موردنیاز از شورای ترافیک اظهارکرد: اجرای طرح‌ها بر اساس طرح جامع ترافیکی از هزینه‌کرد اعتبار برای اجرای

طرح‌های غیرضروری و یا دوباره کاری طرح‌های ترافیکی جلوگیری خواهد کرد.

وی گفت: با توجه به ارائه ۱۱ مورد مخالفت اداره راهور خلخال با اجرای طرح حذف میدان جانبازان در هسته مرکزی این شهر و تبدیل آن به چهار راه ،در ارائه این طرح پیشنهادی شهرداری خلخال به شورای ترافیک مخالفت راهور لحاظ نشده است.

صادقی اظهارکرد: اجرای این طرح مهم از سوی شهرداری خلخال نیازمند بررسی و کارشناسی مجدد طرح ،جلب موافقت کارشناسان راهور این شهرستان و طرح در جلسه شورای ترافیک وکمیته فنی استان و اخذ مجوز لازم از این مبادی قانونی برای انجام این طرح است.

وی با اشاره به فاصله نزدیک دومیدان آزادی و جانبازان واقع در خیابان امام خمینی در هسته مرکزی خلخال و نبود پارکینگ برای هدایت خودروها به سمت آن افزود: در صورت اجرای طرح حذف میدان و جایگزینی چهارراه مجهز به چراغ سه‌زمانه تنها بار ترافیکی این مسیر افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه شهرداری خلخال باید اجرای هرگونه پروژه‌های عمرانی مربوط به ترافیک شهری را بر اساس طرح جامع ترافیکی و جلب نظر کارشناسان اداره راهور این شهرستان اجرا کند، گفت: اجرای مصوبات شورای ترافیک توسط شهرداری مناسب ولی در بسیاری از موارد نیز دارای اشکال و مورد نقد افکار عمومی است.

او افزود: در حالی که شهرداری خلخال برای اجرای حذف میدان جانبازان و جایگزین چهارراه به جای آن اصرار می‌کند، کارشناسان راهور با اجرای آن مخالف هستند.

معاون فرماندار خلخال گفت: در صورت اجرایی نشدن مصوبات جلسات شورای ترافیک برگزاری این جلسه تنها جنبه تشریفاتی داشته و نتیجه‌ای برای ارتقای ایمنی جاده‌ها ،سهولت در تردد شهری و رفع مشکلات ترافیکی شهرستان نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری جلسات شورای ترافیک کاهش تلفات جانی و مالی ناشی از وقوع حوادث رانندگی داخل شهری و بین‌راهی ، روان‌سازی ترافیک و ایجاد زمینه سهولت در تردد است، گفت: با توجه به مساعد شدن شرایط جوی در منطقه اجرای طرح‌های روان‌سازی ترافیک از جمله خط‌کشی سطح خیابان‌ها ، معابر عمومی و راه‌های ارتباطی شهرستان ضرورت دارد.

او همچنین با اشاره به تصویب طرح منع تردد کامیون‌های فاقد خورجین حامل مصالح ساختمانی و شن و ماسه در خیابان‌های خلخال و راه‌های ارتباطی برای پیشگیری از ریزش بار این کامیون‌ها در راه و جاده اظهارکرد: ریزش شن ماسه و همچنین مایعات از کامیون‌های حامل این گونه مصالح ساختمانی علاوه بر از بین بردن آسفالت معابر و راه‌ها وارد کردن خسارات مالی سنگین موجب بروز حوادث رانندگی ناشی از لغزندگی معابر داخل شهری و راه‌ها می‌شود و لازم است که اداره راهور و پلیس با برخورد با رانندگان این گونه وسایط نقلیه مانع از وارد شدن خسارت به بیت‌المال و افزایش حوادث رانندگی شوند.

خلخال در جنوب اردبیل قراردارد.