به گزارش ایرنا به نقل از المیادین، شعبان با طرح سؤالی از حاکمان امارات و کشورهایی که در حال عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند، افزود:ما به کشورهایی که درحال عادی‌سازی روابط با اسرائیل ه...

به گزارش ایرنا به نقل از المیادین، شعبان با طرح سؤالی از حاکمان امارات و کشورهایی که در حال عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند، افزود:ما به کشورهایی که درحال عادی‌سازی روابط با اسرائیل هستند، می‌گوییم، از این اقدام چه مزیتی نصیب آنان می‌شود و این کار چه دستآوردی برایشان دارد؟

خبر تکمیل می شود.