به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، طبق بیانیه این سازمان، با توجه به شرایط به وجود آمده در منطقه به خاطر شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های اعمال شده برای سفر بر اساس پروتکل‌های بهداشتی موجب به تعویق اف...

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، طبق بیانیه این سازمان، با توجه به شرایط به وجود آمده در منطقه به خاطر شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های اعمال شده برای سفر بر اساس پروتکل‌های بهداشتی موجب به تعویق افتادن برگزاری آغاز مسابقات داخل سالن آسیا است.

طبق اعلام شورای المپیک آسیا، پس از برگزاری یک جلسه میان این سازمان،کمیته ملی المپیک آسیا و کمیته برگزار کننده ششمین دوره بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی قاره کهن، این رویداد در فاصله روزهای دهم تا بیستم ماه مارس سال ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد.