به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در ابتدای این جلسه مهدی سیف رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، گزارشی از مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص حفظ آثار دارا...

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در ابتدای این جلسه مهدی سیف رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، گزارشی از مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص حفظ آثار دارای قدمت و هویت فرهنگی- تاریخی در پایتخت و اقداماتی که در گذشته صورت گرفته، ارائه داد.
در ادامه محمدرضا جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران، بر برگزاری جلسات این کمیته با دستور کار و برنامه مشخص تاکید کرد.
احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز با توجه به ضرورت موضوع و تداوم جلسات این کمیته افزود: فضاهای متعددی در پایتخت وجود دارد که واجد ارزش تاریخی هستند که می‌توان با تملک آنها به افزایش سرانه فضاهای فرهنگی تهران اضافه کرد.
در انتها مقرر شد مصوبات کمیته به مناطق ۲۲گانه و سازمان‌های مرتبط ابلاغ و واحدهای شهرداری صرفا پس از تایید این کمیته نسبت به تملک فضاهای تاریخی اقدام کنند.  
همچنین پیگیری تملک خانه بوشهری‌ها از دیگر مصوبات این کمیته بود که مقرر شد گزارش آن در جلسه آتی ارائه شود.
نمایندگان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ستاد سمن‌های شهر تهران نیز در نخستین جلسه کمیته سیاست‌گذاری تملک، مرمت و بهره‌برداری از اماکن دارای قدمت تاریخی و هویت فرهنگی در پایتخت که در سالن جلسات معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد، حضور داشتند.