خبرورزشی - خورخه والدانو آرژانتینی که روزگاری سرمریی رائول در همین تیم رئال مادرید بوده، معتقد است او ویژگی هایی مانند سرمربیان بزرگ داشته و در این عرصه موفق خواهد شد. خورخ...

خبرورزشی -

خورخه والدانو آرژانتینی که روزگاری سرمریی رائول در همین تیم رئال مادرید بوده، معتقد است او ویژگی هایی مانند سرمربیان بزرگ داشته و در این عرصه موفق خواهد شد.

خورخه والدانو گفت: رائول به یکی از بهترین سرمربیان تاریخ تبدیل خواهد بود. او آنچه از خودش انتظار دارد را به تیم هم منتقل می کند. مربیان بزرگ مانند پپ گواردیولا، ژوزه مورینیو، دیگو سیمئونه همگی انرژی غیرقابل توقفی دارند و رائول نیز اینگونه است. او هدایت ۳۰۰ بازیکن آکادمی را در دست گرفته و از او درباره بازیکنان جوان هر چیزی بپرسید پاسخ می دهد. من به رائول به عنوان یک سرمربی اعتقاد زیادی دارم و این ویژگی مثبتی برای او خواهد بود.