به گزارش ایرنا، سیدحسین قاضی‌عسکر روز شنبه در جلسه شورای مهارت در استانداری افزود: فرهنگ‌سازی در ترغیب رشته‌های مهارتی، هدایت تحصیلی دانش آموزان به سمت رشته‌های مهارتی، توجه به آمایش سرزمینی ...

به گزارش ایرنا، سیدحسین قاضی‌عسکر روز شنبه در جلسه شورای مهارت در استانداری افزود: فرهنگ‌سازی در ترغیب رشته‌های مهارتی، هدایت تحصیلی دانش آموزان به سمت رشته‌های مهارتی، توجه به آمایش سرزمینی  و ایجاد مدارس مهارتی از مهمترین لوازم ارتقای مهارت در جامعه است.
وی با اشاره به ضرورت تربیت نیروی آموزشی مناسب جهت شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: نظام فنی و حرفه‌ای و متولیان امر نیازمندیهای مهارتی شرکت‌های دانش بنیان را در طرح‌های آموزشی خود مد نظر قرار دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: تعداد صنایعی که برای جذب نیرو به ما مراجعه می‌کنند و می‌خواهند از کشورهایی مثل هند نیرو جذب کنند زیاد است و از سوی دیگر در داخل با مشکل اشتغال مواجه هستیم.
وی تصریح کرد: این دوگانگی نشان می‌دهد در حوزه آموزش و پرورش باید تصمیمات جدیدی به منظور سوق دادن و ترغیب دانش آموزان به سمت رشته های مهارتی و تربیت نیروی ماهر فنی به منظور رفع نیازهای جامعه اتخاذ کنیم.
قاضی‌عسکر ادامه داد: میزان تربیت نیروهای مهارتی در کشور در قالب آموزش‌های رسمی حدود ۱۵ درصد است که با احتساب نظام سنتی آموزش مهارتی حدود ۲۰ درصد جمعیت را شامل می‌شود و حال اینکه این میزان در کشوری مثل آلمان بیش از ۷۰درصد است.
وی اجرای مجدد طرح "کاد" برای دانش‌آموزان نقطه متوسطه، دخیل کردن ظرفیت‌های موجود برای ایجاد هنرستان و ایجاد مدارس کسب و کار، توجه به بازار خارج از کشور در آموزشهای مهارتی و فرهنگ سازی در این زمینه می تواند در ارتقای نظام مهارتی جامعه موثر باشد.
معاون استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت تامین منابع مالی با استفاده از طرفیت‌های قانونی گفت: استفاده از تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون ارزش افزوده جهت تامین مالی آموزشهای مهارتی برای شرکت‌های خصوصی از جمله فرصت‌های قانونی است که می‌تواند در کیفیت‌بخشی به آموزش‌های مهارتی مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین نظارت سمن‌ها و بخش خصوصی بر آموزشهای فنی و حرفه‌ای مرتبط با حیطه فعالیتی خود را خواستار شد و افزود: لازم است نظام صنفی رایانه در حوزه رایانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات و اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و خانه صمت بر آموزشهای مهارتی در این حوزه نظارت و ارزیابی و نیازسنجی لازم  را به صورت شش ماهه به شورای مهارت استان اعلام کنند.
 قاضی عسکر به نقش فرهنگ سازی در مراکز آموزشی رسمی اشاره و تاکید کرد: صنایع و صنوف روزهایی را برای بازدید دانش آموزان دبیرستان ها و مراکز آموزش عالی قرار دهند تا از این طریق هم فرهنگ کار و مهارت در جامعه ارتقا و هم نیازهای صنعت به بخش دانشگاه منتقل شود.
وی تصریح کرد: همچنین لازم است آموزشهای مهارتی هماهنگ و جایگاه هر نهاد و سازمان در شورای آموزشی مشخص شود تا برنامه‌ها با همپوشانی و به صورت اقدامات مکمل تداوم یابد.

اصفهان دارای ۵۴ مرکز فنی و حرفه‌ای دولتی و حدود یک هزار و ۲۵۰ آموزشگاه آزاد فعال بخش خصوصی است و بیشترین تعداد مرکز آموزشی را در کشور به خود اختصاص داده است.