مهدی نوروزی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در کنار قطع عضو و مشکلات جسمانی برای مجروحان سوانح رانندگی با توجه به اینکه بیشتر مجروحان نان‌آور خانواده خود هستند با وجود معلولیت امکان...

مهدی نوروزی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در کنار قطع عضو و مشکلات جسمانی برای مجروحان سوانح رانندگی با توجه به اینکه بیشتر مجروحان نان‌آور خانواده خود هستند با وجود معلولیت امکان کار کردن برای این افراد میسر نیست.

وی خاطر نشان کرد: فقر، آسیب‌های اجتماعی و روانی و بهداشتی برای اعضای شخص معلول و خانواده از جمله مشکلات معلولیت بعد از تصادف و سوانح رانندگی است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان ادامه داد: بیش از ۹۵ درصد از معلولیت و قطع نخاع افراد به دلیل حوادث است که باید با برنامه‌ریزی اصولی در جنبه‌های مختلف برای کاهش حوادث گام برداشت.

این مقام مسئول آماری از تعداد معلولان و قطع نخاع ناشی از حوادث مختلف به ویژه رانندگی در استان سمنان ارایه نداد.

نوروزی اضافه کرد: با احتیاط راندن نیازمند فرهنگ سازی است و با اتخاذ رویکردهای اصولی و هدفمند می توان برای تلفات جانی و مالی در استان گام برداشت.

مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان گفت: رسانه‌ها با فرهنگ‌سازی نقش غیرقابل انکاری در کاهش سوانح رانندگی در کشور دارند و همه مسئولان و مردم نسبت به کاهش سوانح رانندگی مسئول هستند.

از ابتدای فروردین تا ۲۰ شهریور امسال سه‌هزار و ۱۶۷ مورد سانحه رانندگی در جاده‌های استان سمنان روی داد که ۸۷۷ مورد آن تصادف جرحی بود.

در ۶ ماه گذشته ۱۲۳ نفر براثر سوانح رانندگی در جاده‌های استان سمنان جان باختند و یک‌هزار و ۲۴۸ نفر هم مجروح شدند.

از ابتدای فروردین تا مرداد ۹۸ تعداد ۲۸هزار نفر برای معاینه‌های پزشکی به مراکز پزشکی قانونی استان سمنان مراجعه کردند.

۷۳۳۹/۷۴۰۸