در آیین تجلیل از محیط بانان نمونه استان مازندران ۱۲ محیط بان نمونه استان تجلیل شدند. مدیرکل محیط زیست استان مازندران روز چهارشنبه در آیین تجلیل از محیط بانان نمونه استان مازندران در سا...

در آیین تجلیل از محیط بانان نمونه استان مازندران ۱۲ محیط بان نمونه استان تجلیل شدند.

مدیرکل محیط زیست استان مازندران روز چهارشنبه در آیین تجلیل از محیط بانان نمونه استان مازندران در ساری گفت : این استان حدود ۵۳۰ هزار هکتار اراضی حفاظتی دارد که ۳۰۰ محیط بان از این مناطق حفاظتی مازندران به طور شبانه روزی حفاظت می کنند.
حسنیعلی ابراهیمی  کارنامی افزود: هم اکنون به ازای هر یکهزار و ۷۰۰ هکتار مناطق حفاظتی در سطح استان یک محیط بان در استخدام محیط زیست قرار دارد و حدود ۵۸ درصد از پست های سازمانی  در این حوزه خالی است.
وی کم تعداد بودن محیط بانان ، فرسودگی تجهیزات خودرویی و پایین بودن میزان دستمزد و حقوق آنها را مهمترین مشکلات پیشروی محیط بانان در سطح استان مازندران اعلام کردکه از لحاظ زیست محیطی در سطح ملی از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی اختصاص بالگرد برای اطفاء حریق را از دیگر مشکلات برای حفاظت از اراضی زیست محیطی اعلام کرد و خواهان تخصیص اعتبار برای آموزش محیط بانان در حوزه اطفاء حریق شد.

مدیرکل محیط زیست مازندران با اشاره به خاطرات تلخ تلفات ۵۰ هزار بال پرندگان مهاجر زمستان گذران به دلیل آنچه که بیماری بوتولیسم ( مسمومیت غذایی) اعلام شد و از این حادثه به عنوان یکی از خاطرات تلخ زیست محیطی استان در سال گذشته اعلام کرد.

ابراهیمی با اشاره به کمبود نیروی محیط بان پیکره محیط‌ زیست استان مازندران گفت: تاکنون دو محیط بان در هنگام ماموریت به شهادت رسیدند و هفت نفر نیز براثر حوادث کاری جان خود را از دست دادند و ۲۲ نفر نیز به درجه جانبازی نایل شدند.