سعید شهند روز دوشنبه در بازدید از محل دفن زباله شهر سرعین اظهارداشت: طرح جامع مدیریت پسماندهای شهرهای استان تدوین شده و...

سعید شهند روز دوشنبه در بازدید از محل دفن زباله شهر سرعین اظهارداشت: طرح جامع مدیریت پسماندهای شهرهای استان تدوین شده و بتدریج اجرایی می شود.

وی در باره دفن زباله سرعین نیز با بیان اینکه این موضوع از طریق کارگروه مدیریت پسماند استان و تعامل و هماهنگی با مقام‌های  عالی استانی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌شود بر لزوم بررسی آخرین اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی محل دفن فعلی زباله این شهرستان در مسیر آلوارس تاکید کرد.

جواد زنجانی ،مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل نیز در این بازدید گفت: روند ساماندهی محل دفن فعلی زباله سرعین باید با اقداماتی مانند پوشش‌دهی با خاک و ایجاد فضای سبز در محل مذکور تسریع یابد و با توجه به مسیر گردشگری بودن این منطقه ضروری است با تعطیلی محل دفن فعلی، زباله‌های سرعین به محل جدید انتقال یابد.  

سرانه تولید پسماند در استان اردبیل بیشتر از میانگین کشوری است ، سرانه تولید پسماند در کشور حدود ۲۵۶ کیلوگرم برای هر نفر در سال می‌باشد در حالی که این رقم در استان برای هر نفر در سال ۲۷۵ کیلوگرم می‌باشد.

فقط در شهر اردبیل روزانه ۳۰۰ تن زباله تولید، جمع‌آوری و دفع می‌شود و جمع‌آوری و دفع هر کیلو زباله برای شهرداری ۳۰۰ ریال هزینه دارد.