ایرنا- همدان- سید سعید شاهرخی استاندار همدان، در آیین مجمع خیران مدرسه ساز این...

ایرنا- همدان- سید سعید شاهرخی استاندار همدان، در آیین مجمع خیران مدرسه ساز این استان، از تعدادی از خیران فعال در حوزه مدرسه سازی قدردانی کرد.