به گزارش عصر یکشنبه روابط عمومی استانداری قم بهرام در جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست قم طی سخنانی اولویت های استان در عرصه های مختلف سرمای...

به گزارش عصر یکشنبه روابط عمومی استانداری قم بهرام در جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست قم طی سخنانی اولویت های استان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: متقاضیان سرمایه گذاری در قم ضمن توجه به اولویت های موجود باید از نظر توانمندی در اجرای طرح ها نیز مورد بررسی قرار گیرند.

 وی اضافه کرد: موضوع روند اجرای طرح ها نیز بر اساس زمان بندی مشخص شده نظارت شود.

سرمست همچنین با بیان اهمیت تسهیل در فرآیندهای جذب سرمایه گذار در استان تصریح کرد: تسریع در اعطای مجوز به سرمایه گذاران نیز در دستور کار مدیران مربوطه باشد.

گفتنی است، واگذاری زمین در جهت توسعه گردشگری سلامت، ایجاد کارخانه تولید میوه های خشک و شربت و شیرینی، تولید کودورمی کمپوست و تولید ماشین آلات کشاورزی از مصوبه های این جلسه بود.