خبرورزشی - پیش تر تیم ملی فوتبال بانوان با لباسی وارد بازی های مقدماتی جام ملت ها شد که شبیه کت و شلوار بود و این طرح موجب اعتراضاتی به فدراسیون فوتبال شد و در نهایت فدراسی...

خبرورزشی -

پیش تر تیم ملی فوتبال بانوان با لباسی وارد بازی های مقدماتی جام ملت ها شد که شبیه کت و شلوار بود و این طرح موجب اعتراضاتی به فدراسیون فوتبال شد و در نهایت فدراسیون مجبور شد برای پاسخ به انتقادات طرح لباس تیم ملی فوتبال بانوان را تغییر دهد.

تیم ملی بانوان برای حضور در نخستین جام ملت های تاریخ خود تهران را به مقصد هند ترک کرد. این تیم با لباسی در مراسم بدرقه حاضر شد که با طرح پیشین تفاوت های زیادی داشت.