به گزارش ایرنا، دوره جدید مسابقات آمادگی جسمانی روشندلان کشور در بخش‌های طناب زنی، درازنشست و برپی برگزار شد و نفرات و تیم‌های برتر اعلام شدند. در این مسابقات، بهزاد زادعلی اصغر در بخش...

به گزارش ایرنا، دوره جدید مسابقات آمادگی جسمانی روشندلان کشور در بخش‌های طناب زنی، درازنشست و برپی برگزار شد و نفرات و تیم‌های برتر اعلام شدند.

در این مسابقات، بهزاد زادعلی اصغر در بخش طناب زنی با رکورد ۱۹۱ مقام سوم، محمد عبداللهی، جواد مسعودی و محمد هادی در بخش برپی با رکورد ۱۷ مقام اول، ناصر شهبازی زاده در بخش برپی، مهدی معصومی، علی بالش زاده و خسرو سلیمی نیا در بخش دراز نشست در رده‌های سنی مختلف مقام‌های اول و حمیدرضا میزان از آذربایجان شرقی، مقام سوم دراز نشست را کسب کردند.

در بخش بانوان این مسابقات نیز از آذربایجان شرقی، شیرین معصومی طناب زنی با رکورد ۱۶۶ مقام اول، در بخش برپی لیلا حسن زاده و فاطمه فاضلی در رده‌های سنی مختلف مقام سوم، هدیه بیرامی مقام اول و هم‌چنین در بخش دراز نشست الهام برزگر با رکورد ۲۷ مقام اول، حکیمه رضایی ۲۶ مقام سوم کسب کردند.

در بخش تیمی مردان این مسابقات، آذربایجان شرقی با ۳۹ امتیاز، اول شد، خراسان شمالی با ۱۶ امتیاز مقام دوم را کسب کرد و یزد با ۱۴ امتیاز در جای سوم ایستاد.

در بخش تیمی بانوان مسابقات آمادگی جسمانی روشندلان کشور نیز اصفهان با ۳۲ امتیاز، مقام اول را کسب کرد، آذربایجان شرقی با ۲۷ امتیاز در جای دوم ایستاد و کرمان با ۲۱ امتیاز، سوم شد.