یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی به نام حسین مظفر مهمان برنامه دست خط در شبکه پنج سیما بود

یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی به نام حسین مظفر مهمان برنامه دست خط در شبکه پنج سیما بود.مظفر در این برنامه راجع به نامه نگاری‌ها با حسن روحانی برای تقدیم استعفایش توضیحاتی داد.