محمد علی نجفی شهردار سابق تهران که دیروز همسر دومش را در خانه اش با ضرب دوگلوله به قتل رساند عصر همان روز خود را به پلیس آگاهی معرفی کرد و اعتراف به قتل همسر خود کرد و انگیزه قتل میترا نجفی را دلایل خانوادگی و شخصی اعلام کرد.

جدیدترین اخبار درباره بازجویی محمد علی نجفی که همسر خود را در ساختمانی واقع در سعادت آباد که منزل مقتوله بود به قتل رساند را ببینید.