حرم حضرت معصومه شب شنبه19خرداد98 درآتش در حال سوختن بود.

حرم حضرت معصومه ساعاتی پیش بخشی از آن آتش گرفت که ب کمک آتش نشانی اتفای حریق شد.

 

Image result for ‫فوری/حرم حضرت معصومه در آتش +فیلم و عکس‬‎Image result for ‫فوری/حرم حضرت معصومه در آتش +فیلم و عکس‬‎Related image