به گزارش ایرنا از دفتر بازرسی فرمانداری ویژه آبادان از روز سوم فرودین تیم‌های بازرسی متشکل از بازرسان فرمانداری، اتاق اصناف و اماکن عمومی صبح و عصر اقدام به بازرسی از اصناف سطح شهر می‌کنند.

به گزارش ایرنا از دفتر بازرسی فرمانداری ویژه آبادان از روز سوم فرودین تیم‌های بازرسی متشکل از بازرسان فرمانداری، اتاق اصناف و اماکن عمومی صبح و عصر اقدام به بازرسی از اصناف سطح شهر می‌کنند.

بر اساس این بیانیه واحدهای که از دستور ستاد مبارزه با کرونای آبادان سرپیچی کنند پلمب خواهند شد.

در این بیانیه تاکید شده که فقط رسته‌های صنفی نانوایی، نان فانتزی، میوه فروشی، قصابی، مرغ فروشی، لبنیات و خواروبارفروشی می‌توانند به فعالیت صنفی خود ادامه دهند.

 ۳۴ بیمار کووید ۱۹ در آبادان تاکنون شناسایی شدند که سه نفر از آنها تاکنون فوت شدند.