محمدرضا مشایخی روز شنبه در جلسه ای با مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی هزینه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را سرمایه گذاری برای آینده خواند و بر لزوم تق...

محمدرضا مشایخی روز شنبه در جلسه ای با مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی هزینه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را سرمایه گذاری برای آینده خواند و بر لزوم تقویت تاسیساتی و تجهیزاتی و نرم افزاری این مرکز تاکید کرد.

وی از تلاش رییس کانون میانه در اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و آموزشی قدردانی و اضافه کرد: نیروهای پایه ای ما در مراکز آموزشی پایه ای از جمله کانون ها به رشد پرورشی و فکری رسیده، استعدادهایشان شکوفا شده و جهت داده می شود.

فرماندار میانه در پایان به تغییر رویکرد حضوری آموزش های مختلف به مجازی در اثرشیوع کرونا اشاره کرد و افزود:  مبادی فرادستی در شهرستان نیز به پیشبرد برنامه های کانون در فضای عینی و مجازی کمک خواهیم کرد .

علی بینش مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان نیز در این جلسه تامین خودرو برای خدمات سیار کانون به جوامع روستایی شهرستان، تامین اعتبار برای بهبود فضای کانون میانه و تجهیزات برای برنامه های کانون در فضای مجازی را خواستار شد.