«فلورانس پارلی» امروز (چهارشنبه) در صفحه توئیتر خود نوشت: این خودرو، بیابانی و به سیستم های الکترونیکی نسل جدید مجهز است. وی افزود: این خودرو زرهی از سال ۲۰۲۲ در نیروی زمینی ارتش فرانس...

«فلورانس پارلی» امروز (چهارشنبه) در صفحه توئیتر خود نوشت: این خودرو، بیابانی و به سیستم های الکترونیکی نسل جدید مجهز است.

وی افزود: این خودرو زرهی از سال ۲۰۲۲ در نیروی زمینی ارتش فرانسه به کار گرفته خواهد شد.

پارلی از این خودرو به عنوان خودروی زرهی فردا نام برده است.
وزیر دفاع فرانسه توضیحات دیگری از این خودرو ارائه نکرده است.

۱۰۷۱