بعد از پیروزی ایران برابر ولز نوشته‌ای که از قول بازیکنان روی تخته وایت برد قرار گرفته در رختکن دیده می‌شود، نظرها را به خود جلب می‌کند. محتوای نوشته به این شرح است: ما بازیکنان تیم ملی ایران می‌خواهیم این جمله را به شما بگوییم: خیلی ممنون برای همه چیز. شما را در بازی بعد می‌بینیم. از طرف تیم مل...

بعد از پیروزی ایران برابر ولز نوشته‌ای که از قول بازیکنان روی تخته وایت برد قرار گرفته در رختکن دیده می‌شود، نظرها را به خود جلب می‌کند. محتوای نوشته به این شرح است: ما بازیکنان تیم ملی ایران می‌خواهیم این جمله را به شما بگوییم: خیلی ممنون برای همه چیز. شما را در بازی بعد می‌بینیم. از طرف تیم ملی.
تیم ملی روز هشتم آذر در ورزشگاه الجنوب برابر آمریکا قرار می‌گیرد و جنگ صعود به دور دوم خواهد داشت.

عکس| پیام ویژه بازیکنان تیم ملی به مردم ایران روی تخته وایت برد رختکن