داستان عکس‌های تیمی ولز از دیرباز جالب توجه بوده؛ عکس‌هایی که بر خلاف همه تیم‌های دنیا نامرتب گرفته می‌شود و این سنت را معمولاً حفظ می‌کنند. برخی اوقات ۳، ۴ بازیکن می‌ایستد و ۸، ۷ بازیکن در ردیف پایین قرار می‌گیرند و گاهی اوقات برعکس. اما به نظر می‌رسد به طور غیرارادی پیش از دیدار مقابل ا...

داستان عکس‌های تیمی ولز از دیرباز جالب توجه بوده؛ عکس‌هایی که بر خلاف همه تیم‌های دنیا نامرتب گرفته می‌شود و این سنت را معمولاً حفظ می‌کنند.

برخی اوقات ۳، ۴ بازیکن می‌ایستد و ۸، ۷ بازیکن در ردیف پایین قرار می‌گیرند و گاهی اوقات برعکس. اما به نظر می‌رسد به طور غیرارادی پیش از دیدار مقابل ایران این عکس نرمال شده است!

عکس| سنت‌شکنی ولزی‌ها مقابل ایران/ عکسی که نرمال شد!

۶ بازیکن در ردیف پایینی قرار گرفته‌اند و ۵ بازیکن هم در ردیف بالا. در حالی که برای بازی مقابل آمریکا ۴ بازیکن ایستاده بودند و ۷ بازیکن نشسته.

عکس| سنت‌شکنی ولزی‌ها مقابل ایران/ عکسی که نرمال شد!