روزنامه قدس:  این روزنامه با روتیتر "قطعنامه آمریکایی تمدید تحریم تسلیحاتی ایران برای بار دوم رای نیاورد" در تیتر نخست خود نوشت: قماربازی روی دور باخت عکس نخست روزنامه قدس نیز...

روزنامه قدس: 

این روزنامه با روتیتر "قطعنامه آمریکایی تمدید تحریم تسلیحاتی ایران برای بار دوم رای نیاورد" در تیتر نخست خود نوشت: قماربازی روی دور باخت

عکس نخست روزنامه قدس نیز با عنوان "آزاده پشت پنجره فولاد"، تصویری از شماری از آزادگان کشور است.

ویژه‌نامه قدس خراسان رضوی:

این ویژه‌نامه در تیتر نخست خود با اشاره به مشکلات پرداخت وام ودیعه مسکن مستاجران نوشت: گروکشی بنگاه‌داران از "کد رهگیری"

عکس نخست این ویژه‌نامه نیز با عنوان "گوشی همراه بیشترین واردات را در خراسان رضوی دارد "، تصویری از فروشگاه گوشی تلفن همراه در مشهد است.

روزنامه خراسان:

این روزنامه در تیتر نخست خود عنوان "خنجر عربی خیانت قرن" را منتشر کرد و نوشت: عادی سازی روابط امارات با اسرائیل چه پیامدهایی دارد و چرا اکنون علنی شده است؟

عکس نخست روزنامه خراسان هم با عنوان "دستورالعمل خالی نگه داشتن ۴۰ درصد ظرفیت پروازها برای کرونا همچنان رعایت نمی‌شود، پوزخند پروازهای آلوده!"، تصویری از یک هواپیمای پر از مسافر است.

ویژه‌نامه خراسان رضوی:

این ویژه‌نامه با روتیتر "طرح تفصیلی ۱۴ ساله و اجرا نشدن طرح اقدام، قیمت مسکن در نیشابور را تا ۵ برابر افزایش داد" در تیتر نخست خود نوشت: تخته‌گاز مسکن در نیشابور

عکس نخست ویژه‌نامه خراسان نیز با عنوان " ۶ گود تعیین‌ تکلیف شد خطر ۱۲۱ گود همچنان در کمین"، تصویری از نقشه گودهای خطری در مشهد است.

روزنامه شهرآرا:

این روزنامه در تیتر نخست خود نوشت: گودهای خطر زیرپای شهر

عکس نخست روزنامه شهرآرا نیز با عنوان "جنگ با آخرین گلوله پایان نیافت"، تصویری از شماری از آزادگان کشور است.