به گزارش روابط عمومی استانداری قم، بهرام سرمست عصر یکشنبه در جلسه شورای سازمان توسعه و عمران شهرداری قم اظهار کرد: سازمان توسعه و عمران شهرداری برای آماده سازی اراضی ۴۸ هکتاری شهرک پردیسان طب...

به گزارش روابط عمومی استانداری قم، بهرام سرمست عصر یکشنبه در جلسه شورای سازمان توسعه و عمران شهرداری قم اظهار کرد: سازمان توسعه و عمران شهرداری برای آماده سازی اراضی ۴۸ هکتاری شهرک پردیسان طبق زمان‌بندی‌های مشخص حرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای پیشبرد طرح های شهری شهرداری قم، جلسه های هیات مدیره این سازمان باید به صورت مستمر برگزار شود.

بر اساس این گزارش، در پایان این جلسه عباس حلوایی زاده که پیش از این سرپرست سازمان توسعه و عمران شهرداری قم بود به عنوان مدیرعامل این سازمان منصوب شد.