مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: عملیات پیشگیری و کنترل آفت مگس میوه مدیترانه‌ای با ردیابی، سم‌پاشی، نصب تله همراه با آموزش و اطلاع‌رسانی و با م...

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: عملیات پیشگیری و کنترل آفت مگس میوه مدیترانه‌ای با ردیابی، سم‌پاشی، نصب تله همراه با آموزش و اطلاع‌رسانی و با مشارکت باغداران توسط عوامل مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی در حال اجراست.

منصور شیشه فروش افزود: مبارزه با مگس میوه مدیترانه‌ای به منظور جلوگیری از گسترش و کاهش خسارات ناشی از این آفت براساس ردیابی‌ها و پایش‌های انجام شده در خصوص فعالیت آن در برخی شهرستانهای این استان در دستور کار جهاد کشاورزی قرار گرفت.

وی ادامه داد: انجام این اقدامات به منظور شکار انبوه آفت، تاثیر به سزایی در کاهش جمعیت و جلوگیری از خسارت آن خواهد داشت و رعایت مسائل قرنطینه‌ای شامل فقدان جابجایی و نقل و انتقال میوه‌ها از باغ آلوده به سایر مناطق باید مورد توجه قرار گیرد.

مگس میوه مدیترانه‌ای یکی از خسارت‌زاترین آفات میوه در دنیاست که میزبان‌های این آفت درختان میوه ازجمله هلو، سیب، انجیر، خرمالو، انار و پرتقال هستند. خسارت این آفت با آغاز تغییر رنگ میوه آغاز و آثار آن در محل تخم‌ریزی مگس بر روی میوه، به صورت پوسیدگی مشاهده می‌شود که در اثر تغذیه لارو آفت، ریزش شدید میوه اتفاق خواهد افتاد.

از مجموع ۵۵ هزار هکتار باغ‌های اصفهان،  ۲۷ هزار هکتار و معادل ۵۰ درصد آنها زیر پوشش بیمه قرار دارد.

 ۷۸ محصول زراعی و باغی در استان اصفهان زیر پوشش بیمه کشاورزی قرار دارد، که در زمان حاضر حدود ۹۰ هزار هکتار از اراضی زراعی معادل ۴۰ درصد زیر پوشش بیمه است.