وزیر نیرو بعد از ظهر شنبه در آیین بهره‌برداری از طرح آبرسانی به شمال شهر بندرعباس اظهار داشت: این طرح با هدف ایجاد پایداری منابع آبی روستاهای شمال شهر بندرعباس اجرایی شد. رضا اردکانیان...

وزیر نیرو بعد از ظهر شنبه در آیین بهره‌برداری از طرح آبرسانی به شمال شهر بندرعباس اظهار داشت: این طرح با هدف ایجاد پایداری منابع آبی روستاهای شمال شهر بندرعباس اجرایی شد.

رضا اردکانیان بیان داشت: این طرح دربرگیرنده شهر تازیان و ۴۴ روستای شمال شهر بندرعباس شده که جمعیتی افزون‌بر ۱۰۲ هزار نفر را شامل می‌شود.

وزیر نیرو صبح شنبه در راستای پویش الف ب ایران وارد هرمزگان شده و با  حضور وی بهره برداری از سد سرنی آغاز شد.