ایرنا - تبریز - «ایلان اوچان» نام دره ای است در تفرجگاه کوهستانی عینالی است. این منطقه به دلیل شیب زیاد دره و وجود صخره های مرتفع مکانی مناسبی برای صخ...

ایرنا - تبریز - «ایلان اوچان» نام دره ای است در تفرجگاه کوهستانی عینالی است. این منطقه به دلیل شیب زیاد دره و وجود صخره های مرتفع مکانی مناسبی برای صخره نوردان است.تفرجگاه ارتفاعات عینالی (بزرگترین تفرجگاه کوهستانی کشور) در شمال شهر تبریز واقع شده است و برای ورزش های کوهستانی بسیار مناسب است. وجود صخره هایی به ارتفاع ۵۰ تا ۱۰۰ متر و تخته سنگ های طبیعی بزرگ این منطقه را به محلی ایده آل برای صخره نوردان تبدیل کرده است.