«محمد عسگری» امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا از آغاز دوباره صادرات گاز ایران به ترکیه خبر داد و گفت: با اتمام تعمیرات خط لوله صادرات گاز در خاک ترکیه، ‌صادرات از سرگرفته...

«محمد عسگری» امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا از آغاز دوباره صادرات گاز ایران به ترکیه خبر داد و گفت: با اتمام تعمیرات خط لوله صادرات گاز در خاک ترکیه، ‌صادرات از سرگرفته شد.

وی ادامه داد:‌صادرات گاز ایران به ترکیه مانند روال گذشته در جریان است.

به گزارش ایرنا، ‌صادرات گاز ایران به ترکیه از ۱۱ فروردین سال جاری به دنبال انفجار خط لوله گاز صادراتی در نزدیکی مرز ایران متوقف شد.

در ۴ ماه گذشته با وجود آنکه ایران بارها پیشنهاد تعمیر خط لوله گاز را مطرح کرده بود اما طرف ترک تاکید داشت که این اقدام از طرف آن کشور انجام شود. طولانی‌شدن تعمیر خط لوله گاز صادراتی محل بحث شد و برخی این تعلل را به دلیل بی‌نیازی ترکیه به گاز در فصل تابستان عنوان کردند.